Välj en sida

Din röst för Hellmark framåt!

Eva-Lena Hellmark kandiderar till Regionfullmäktige i Uppsala och Magnus Hellmark kandiderar till Riksdagen och till Kommunfullmäktige i Enköping.

De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt!

Våra frågor: Vi väljer en annan väg!

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Det är småföretagarna som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel.

När andra ser problem ser vi möjligheter. För att forma framtidens Enköping och Uppsala krävs ett nytt ledarskap. Vi vill ha trygg vård i hela länet. Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Tillsammans för vi Enköping och Uppsala framåt!

Dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (lymfödem, lipödem) saknar resurser samt diagnos- och behandlingsmetoder. Mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola. Oavsett vart du bor ska vården vara tillgänglig och hålla hög kvalitet. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet. Ett ansvarsfullt miljöarbete med en grön tillväxt, att uppnå effektivitet och resultat för miljön. Tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand.

Vår väg: Vi visar vägen framåt!

Valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Enköping och Uppsala ännu bättre. De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt!

Eva-Lena Hellmark, Centerpartiet

 

Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu