Välj en sida
Alla har rätt till likvärdig vård

Alla har rätt till likvärdig vård

Alla människors rätt till likvärdig vård i hela Sverige Även om vår strävan mot jämlikhet har kommit långt i Sverige så betyder inte det att det råder jämlikhet överallt. Ett av de ställen där det inte råder jämlikhet är inom vården. Är du kvinna får du inte samma...
Säkerställ barn och ungas vårdbehov

Säkerställ barn och ungas vårdbehov

Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården och omsorgen stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor. Alla i hela länet ska få tillgång till vård av hög kvalitet. Så är det inte idag. Att korta köerna till barn- och...