Välj en sida

Eva-Lena Hellmark, Lärare, 45 år.

Min familj består av fem barn i åldrarna 14 till 23, en make och två hundar.

Mina rötter kommer från den Sörmländska pärla Torshälla och mina föräldrars småföretagande under hela min uppväxt. Men kärleken förde mig till Enköping.

Jag kandiderar till regionen för att jobba för tryggare vård av psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag vill ha mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola.

Jag har särskilt fokus på dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (bl.a lipödem och lymfödem) som saknar diagnos- och behandlingsmetoder i Region Uppsala. Utökat utbud av fria hjälpmedel behövs till fler diagnoser. Behoven skall styra vilken hjälp som skall ges.

Oavsett vart du bor ska vården vara tillgänglig och hålla hög kvalitet. Jag vill att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet och tillgång till nära vård och samma vårdgivare, även på landsbygden.

Eva-Lena Hellmark, Centerpartiet

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!