Välj en sida
Säkerställ barn och ungas vårdbehov

Säkerställ barn och ungas vårdbehov

Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården och omsorgen stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor. Alla i hela länet ska få tillgång till vård av hög kvalitet. Så är det inte idag. Att korta köerna till barn- och...