Välj en sida

Alla människors rätt till likvärdig vård i hela Sverige

Även om vår strävan mot jämlikhet har kommit långt i Sverige så betyder inte det att det råder jämlikhet överallt. Ett av de ställen där det inte råder jämlikhet är inom vården. Är du kvinna får du inte samma vård som du hade fått om du var man istället. Ännu sämre är vården om du lider av en så kallad dolda kvinnosjukdom, fibromyalgi, endometrios eller lipödem.

Lipödem är en kronisk fettvävnadssjukdom som drabbar cirka tio procent av alla kvinnor i världen.

Dessa sjukdomar drabbar nästan bara kvinnor och det har tagit lång tid för de kvinnor som drabbats att bli trodda och lyssnade på. Ofta har de drabbade kvinnorna fått höra att det sitter i deras huvuden och blivit skickade till psykologer. Psykologerna har inte hittat några fel och ändå så har kvinnorna inte blivit trodda. Det har tagit lång tid att få någon som vill forska inom dolda kvinnosjukdomar. Varför är det så kan man fråga sig? Pengar är den bistra sanningen.

Det har tagit lång tid att få någon som vill forska inom dolda kvinnosjukdomar.

Att forska inom dolda kvinnosjukdomar ger inga stora sponsorer som öppnar sina plånböcker och delar med sig av deras tillgångar för det genererar inte i en massa pengar. Den senaste tiden har det börjat forskas om fibromyalgi och även om endometrios men ingen forskning kring lipödem har startats i Sverige ännu.

Lipödem är en kronisk fettvävnadssjukdom som drabbar cirka tio procent av alla kvinnor i världen. Lipödem drabbar framför allt dessa kvinnor vid hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och menopaus. Personer med lipödem får ofta diagnosen fetma och blir erbjudna en gastric bypass eller en gastric sleeveoperation vilket är förödande för de som genomgår en sådan operation. Lipödemfett går inte att banta eller träna bort så det fettet blir kvar hur mycket den opererade personen än går ner i vikt. Om du har lipödem så får du varken diagnos, hjälp eller tillgång till hjälpmedel och kompression inom de flesta regioner i Sverige, så även inom Region Uppsala.

Det finns hjälp att få som lindrar denna smärtsamma och dolda kvinnosjukdom, hjälp som lindrar smärtan och svullnaden så som komressionskläder, lymfapress och behandling hos lymfterapeuter men för att få hjälp och lindring måste varje drabbad person betala själva. Många av de drabbade personerna är sjukskrivna och lever på väldigt små medel för att de inte längre klarar av att arbeta då de lever med smärta dygnet runt och blivit drabbade av funktionsnedsättning på grund av sjukdomen lipödem.

Så hur jämlik är egentligen vården i världens jämlikaste land?

Eva-Lena Hellmark, Centerpartiet
Ersättare i patientnämnden och ersättare i Regionfullmäktige