Tag Archives: endometrios

Alla har rätt till likvärdig vård

Alla människors rätt till likvärdig vård i hela Sverige Även om vår strävan mot jämlikhet har kommit långt i Sverige så betyder inte det att det råder jämlikhet överallt. Ett av de ställen där det inte råder jämlikhet är inom vården. Är du kvinna får du inte samma vård som… Read more »